ขับรถเป็นอย่างเดียวขอใบขับขี่ไม่ได้แล้ว ครม.ผ่านร่างกฎหมายใหม่ จะขอใบอนุญาตต้องเรียน15ชั่วโมง

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 18:02:47 น.

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ 1.กฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และ 2.การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกออกใบอนุญาตขับขี่รถและการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยทางถนน โดยจะมีข้อกำหนดเข้มงวดมากขึ้นเพื่อกำกับสภาพการพร้อมใช้รถและการอนุญาตขับขี่


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำกับการบำรุงรักษารถ และการขับขี่รถให้ปลอดภัยมากขึ้น และเมื่อมีการประกาศใช้แล้วผู้ที่ต้องการขออนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ โดยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมรวม 15 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะสามารถเข้ารับการขอใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกได้"ตอนนี้ ครม.เห็นชอบในหลักการแล้วของร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ต่อไปก็จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบ เมื่อแล้วเสร็จก็จะต้องส่งไปยังกระทรวงคมนาคม ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยจะสามารถบังคับใช้ได้ในปีนี้แน่นอน" นายสนิท กล่าวที่มา มติชนออนไลน์

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม