คุมหมอกควันภาคเหนือ จับตาฮอตสปอตโผล่หลัง 15มี.ค.นี้

updated: 14 มี.ค. 2560 เวลา 05:45:18 น.

 

จับตาครึ่งทาง 60 วันห้ามเผา จังหวัดภาคเหนือคงมาตรการเข้มงวดต่อเนื่องผู้ว่าฯเชียงใหม่สั่งชุดปฏบัติการขอความร่วมมือหลังพบ Hotspot ถี่ที่ อ.แม่ออน ดอยสะเก็ด ดอยเต่า จอมทอง ด้านผู้ว่าฯเชียงรายลุยเอง ลงภาคสนามพร้อมเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าไฟป่า-หมอกควันลด 20% ประกาศเลื่อนขั้นให้เงินพิเศษ หากไม่มีไฟป่าในพื้นที่ เผยจับตาฮอตสปอตโผล่พรึ่บหลัง 15 มีนาคม

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ภายหลังพบว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอแม่ออน ดอยสะเก็ด ดอยเต่า และจอมทอง เกิดจุด Hotspot บ่อยขึ้น โดยได้สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ เน้นย้ำสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ สลายเส้นแบ่งเขตอำเภอ ให้ยึดถือเป้าหมายเดียวกัน ในการลดพื้นที่เผาไหม้ในช่วงประกาศ 60 วัน ห้ามเผา ควบคุมคุณภาพอากาศ ค่า PM10 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และไม่กระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก

ทั้งนี้ จากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ทางตอนใต้ล้อมรอบด้วยป่าไม้ ภูเขา คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดจึงมีการปรับแผนการดำเนินงานไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยให้หน่วยลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เน้นการป้องกันและสร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้ค่า PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีความเป็นห่วงว่าทิศทางของลมที่พัดเข้ามาจะนำหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ได้เช่นกัน

ด้านนายบุญส่งเตชะมณีสถิตย์ผู้ว่าราชการจ.เชียงราย กล่าวว่า จากสถิติปีที่ผ่านมาพบว่ามักมีการเผาหนักจนเกิดฮอตสปอตมากตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมเป็นต้นไป จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง โดยตนเองและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 2 คน จะแบ่งกันออกไปลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และป้องปรามไปพร้อมกันตลอดระยะเวลาที่เหลือ ส่วนกรณีพื้นที่ใดที่อ้างว่าทำไม่ได้ เพราะกำลังเป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวและจะต้องมีการเผา ก็จะพิจารณาให้ย้ายออกไป เพื่อให้คนที่ทำได้ไปทำหน้าที่แทน และหากพื้นใดมีไฟไหม้ ผู้ใหญ่บ้านต้องเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อชี้แจง ในทางตรงกันข้ามกัน หากพื้นที่ใดไม่มีไฟป่า เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษ และเงินสนับสนุนท้องถิ่นจำนวน 500,000 บาท โดยตั้งเป้าให้ปีนี้มีปริมาณไฟป่าและหมอกควันลดลงให้ได้ 20% ต่อไป


รับมือไฟป่า - เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้หรือไฟป่าในปัจจุบัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย เตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงระยะไกลหรือรถหุ่นยนต์พ่นน้ำได้ถึง 75 เมตร เพื่อควบคุมเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนระงับเหตุไฟไหม้และหมอกควันพร้อมสรรพ โดยส่วนหนึ่งคือการใช้รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงระยะไกล หรือรถหุ่นยนต์จำนวน 2 คัน ซึ่งมีรัศมีทำการโดยรีโมตคอนโทรลโดยไม่ต้องใช้คนขับระยะทางประมาณ 300 เมตร สามารถขึ้นปฏิบัติการบนพื้นที่สูงชันได้กว่า 30 องศา พ่นน้ำได้ไกลกว่า 75 เมตร ฉีดพ่นน้ำได้ด้วยหัวฉีด 360 หัว ฉีดพ่นโฟมกรณีเกิดไฟไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิงได้ รวมทั้งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถเปลี่ยนจากระบบควบคุมด้วยรีโมตมาใช้คนควบคุมได้

"ปัจจุบันศูนย์ใช้การดูจุดความร้อนจากดาวเทียมขององค์กรนาซาและเพื่อให้การปฏิบัติการรวดเร็วยังได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดในพื้นที่ได้แจ้งเหตุโดยให้มีการแจ้งพิกัด สถานการณ์ ความต้องการ ภาพถ่าย เพื่อให้มีข้อมูลช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริงหรือเรียลไทม์ จากนั้นส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางได้ทันทีและสามารถส่งกี่ครั้งก็ได้ หรือบางครั้งพบเห็นกลุ่มควันก็สามารถแจ้งได้ เพื่อส่วนกลางได้ทราบสถานการณ์และบริหารจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นจนเสร็จแล้ว และได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ได้รับทราบ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะดำเนินการได้ต่อไป"

ด้านรายงานข่าวจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจ.เชียงรายแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม พบว่าสถานการณ์เกิดฮอตสปอตพื้นที่ จ.เชียงราย มีจำนวน 1 ครั้ง ส่วนที่ จ.ตาก เกิดขึ้นแล้ว 133 ครั้งเชียงใหม่ 64 ครั้ง ลำปาง 48 ครั้งแม่ฮ่องสอน 42 ครั้ง ลำพูน 29 ครั้ง

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

ติดตามอ่านข่าวสารจากประชาชาติออนไลน์
ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชั่น >> Prachachat << ได้แล้ววันนี้


 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม