"พาณิชย์" สั่งออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

updated: 13 ม.ค. 2560 เวลา 15:18:34 น.

 

"พาณิชย์" สั่งออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด เตรียมส่งกองทัพรถธงฟ้าเคลื่อนที่ ขนสินค้าจำเป็น ทั้งอุปโภคบริโภคและสินค้าซ่อมแซมบ้านเรือนเข้าพื้นที่ขายตรงประชาชนส่วนในช่วงน้ำท่วม ส่งทีมผู้บริหาร พาณิชย์จังหวัดลงตรวจถี่ยิบป้องกันการฉวยโอกาส พร้อมประสานผู้ประกอบการ ทั้งข้าว สินค้าจำเป็น บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายหลังจากน้ำลด ซึ่งในด้านการดูแลค่าครองชีพ ได้เตรียมจัดทัพรถธงฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ๆ ประสบภัย เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังได้เพิ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ในครัวเรือนและซ่อมแซมบ้านเรือน เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน เป็นต้น  

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยผ่อนผันและขยายระยะเวลาดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย, ผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจที่สามารถยื่นล่าช้ากว่ากำหนดได้ และผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570

นางอภิรดีกล่าวว่า ในระหว่างที่น้ำท่วม ได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดและห้างสรรพสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ รวมทั้งดูแลให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ และประสานเชื่อมโยงผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าไปจำหน่ายยังพื้นที่มิให้ขาดแคลน ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม ปลากระป๋อง ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) ของใช้ส่วนตัว (ผ้าอนามัย กระดาษทิชชู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก) ของใช้เกี่ยวกับน้ำท่วม (น้ำยาทำความสะอาด แปรงทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ) วัสดุก่อสร้าง (สังกะสี อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก กระเบื้องปูพื้น)

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าว นำข้าวสารจำนวน 1,500 ตัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และประสานผู้ประกอบการ ช่วยบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ปลากระป๋อง 10,000 กระป๋อง, บะหมี่สำเร็จรูป 12,840 ซอง, นม UHT 7,200 กล่อง, น้ำดื่ม 2,000 ขวด, น้ำมันพืช 2,400 ขวด, ข้าวสุกพร้อมทาน 1,536 กระป๋อง, ผักกาดกระป๋อง 236 กระป๋อง โดยได้ส่งลงไปยังพื้นที่เพื่อกระจายให้กับประชาชนแล้ว

สำหรับการช่วยกระจายสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าส้มโอทับทิมสยามและข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นสินค้า GI ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและช่วยในการกระจายสินค้าแล้ว และจะขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ ชื่อบัญชี "กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 385-0-08473-6 โดยจะรับบริจาค ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.2560 เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม