ดึงผู้สูงอายุเข้าตลาดแรงงาน ปัจจัยหลักดันเศรษฐกิจญี่ปุ่น

updated: 30 ธ.ค. 2558 เวลา 10:05:47 น.

 

รายงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผย การเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของประชากรสูงอายุ จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น

สำนักข่าวจิจิรายงานถึงงานวิจัยจากคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ระบุว่า ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวอายุ 60 ปีขึ้นไปและไม่ทำงาน จะมีระดับการบริโภคต่ำกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวในช่วงอายุเดียวกันแต่ยังทำงานอยู่

โดยครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวสูงอายุที่ยังทำงานอยู่ จะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย และโดยเฉลี่ยแล้วมีการใช้จ่ายครอบครัวละราว 316,000 เยนต่อเดือน ซึ่งมากกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้สูงอายุที่ว่างงานถึง 70,000 เยนต่อเดือน

ทั้งนี้ การใช้จ่ายของครอบครัวผู้สูงอายุนั้น คิดเป็นถึงราว 50% ของการใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดของญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นความเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

รายงานฉบับดังกล่าวยังย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ โดยอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานได้ ได้แก่ เวลาทำงานที่ไม่ยืดหยุ่น และระบบการฝึกสอนงานที่ไม่เหมาะกับวัย และรายได้ที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น
 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม