สสว.หนุนเอสเอ็มอี เข้าตลาดหุ้น ดันจีดีพีโต 1% ต่อปี

updated: 31 ม.ค. 2558 เวลา 12:35:08 น.

 

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่าเป้าหมายภายในปี 2558 นี้คือ เรื่องการเพิ่มจีดีพีเอสเอ็มอีให้เพิ่มขึ้น 1% จากฐาน 4.45 ล้านล้านบาท โดยปี 2557 จีดีพีเอสเอ็มอีอยู่ที่ 37%

เริ่มที่การผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่น่าร่วมลงทุนสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มจะเข้ามาค้าขายกับผู้ประกอบการไทยมากขึ้นทั้งในแถบเอเชียหรือระดับโลกซึ่งที่ผ่านมาสสว.ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ในการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ปีละไม่ต่ำกว่า30ราย/ปี

โดยในปี 2558 นี้ มีผู้ประกอบการเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ไปแล้ว 1 รายคือ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมี 6 รายที่มีการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ และอีก 11 รายที่เริ่มมีการหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ เป้าปี 2559 จะเพิ่มเป็น 200 ราย โดยมีการคัดเลือกจากการประกวดเอสเอ็มอีแห่งชาติ และจากการที่ สสว.จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกอีกครั้ง

การสร้างผู้ประกอบการใหม่ในปีนี้สสว.ตั้งเป้าไว้ที่8,000ราย จากเดิมที่จะมีจำนวนผู้ประกอบการใหม่เกิดขึ้นต่อปีอยู่ที่ 3,000-5,000 ราย ซึ่งการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่มากขึ้นกว่าเท่าตัวเนื่องจากปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีการล้มหายตายจากมากกว่าการเกิดใหม่เนื่องจากวิกฤตต่างๆตลอดทั้งปี รวมถึงการปั้นผู้ประกอบการส่งออกที่ตั้งเป้าปีละ 1,600 ราย/ปี จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 25,000 ราย ซึ่งแต่ละรายมีมูลค่าการส่งออกเบื้องต้นที่ 80 ล้านบาท

และการสนับสนุนนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สสว.พยายามผลักดันให้เอสเอ็มอีมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 50% ภายในสิ้นปี 2558 นี้ จากสัดส่วนเดิม 40% ขณะนี้ทาง สสว.ได้ดำเนินการขอข้อมูลที่กรมบัญชีกลาง เพื่ออัพเดตข้อมูลทั้งในด้านสัดส่วนที่แท้จริงเพื่อวางเป้าหมายผลักดันที่แน่ชัด

ทาง สสว.จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมก่อน โดยดูจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนโดยพยายามกระจายให้ได้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกขนาด และให้หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนกับผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างกับกรมบัญชีกลางอยู่แล้วโดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้วย
ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
www.facebook.com/PrachachatOnline
ทวิตเตอร์ @prachachat

 
 
Desktop View
 


ข่าวยอดนิยม