ข่าวรอบวันประชาชาติไฮไลท์เศรษฐกิจในประเทศ-ภูมิภาคไลฟ์สไตล์