ข่าวรอบวันประชาชาติไฮไลท์หุ้น - การเงินเศรษฐกิจในประเทศ-ภูมิภาคไลฟ์สไตล์